El papel de un cuerpo sano y atractivo en la cultura del individualismo. El trabajo corporal y el estilo de vida de la "nueva clase media" / The Role of the Healthy and Atractive Body in the Culture of Individualism.Body Work and the Lifestyle of the ‘New Middle Class

Autores/as

  • Dorota Zofia Olko PhD Candidate at the Institute of Sociology, University of Warsaw University of Warsaw, Institute of Sociology http://orcid.org/0000-0002-1361-3506

Resumen

Desde las observaciones de Marcel Mauss sobre técnicas corporales culturalmente diversas (Mauss 1973), los científicos sociales que estudian el cuerpo tienden a afirmar que éste es un producto de prácticas culturales específicas (Turner 1995). Por lo tanto, cualquier análisis del significado del cuerpo debe situarse en un contexto histórico y sociocultural. Since Marcel Mauss’ observations on culturally diverse body techniques (Mauss 1973), social scientists studying the body have tended to claim that the body is a product of specific cultural practices (Turner 1995). Hence, any analysis of the significance of the body must be set within the historical and socio-cultural context.

Biografía del autor/a

Dorota Zofia Olko, PhD Candidate at the Institute of Sociology, University of Warsaw University of Warsaw, Institute of Sociology http://orcid.org/0000-0002-1361-3506

PhD Candidate at the Institute of Sociology, University of Warsaw University of Warsaw, Institute of Sociology http://orcid.org/0000-0002-1361-3506

Citas

Adkins L, Lury C (2000) Making People, Making Bodies, Making Work. In: Mckie, L. Watson, N, (ed). Organizing Bodies: Policies, Institutions & Work. Basingstoke: Macmillan.

Agamben G (2010) Czym jest urządzenie? In: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Banisch M (2000) Embodied Work, Divided Labour: Subjectivity and the Scientific Management of the Body in Frederick W. Taylor's 1907 `Lecture on Management'. In: Body & Society 6(1):51-68.

Bauman Z (1995) Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Beck U (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE.

Beck U, Giddens A, Lash S (1994) Reflexive modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu P, Passeron J C (1977) Reproduction in Education, Society and Culture. Warszawa: London: SAGE.

Bourdieu P (2010) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge.

Cregan K (2012) Key Concepts in Body & Society, Londyn, Los Angeles New Delhi: SAGE.

Crossley N (2001) The Social Body: Habit, Identity and Desire, London: SAGE.

Domański H (2002), Polska klasa średnia, Wrocław: Fundacja na Rzecz nauki Polskiej.

Dunn E (2007) Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor Ithaca: Cornell University Press.

Erikson E (1995) Childhood and society London: Vintage..

Featherstone M (1982) The Body in Consumer Culture. In: Theory, Culture & Society 1(2): 18–33.

Featherstone M, Hepworth M, Turner B S (1991) The Body: Social Process and Cultural Theory. London: SAGE.

Featherstone M (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture. In Body & Society 16(1): 193–221.

Foucault M (1995) Discipline and Punish: the Birth of the Prison, New York: Vintage Books

Foucault M (1994) The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. New York: Vintage.

Foucault M. (1988) Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, University of Massachusetts Press.

Gennep A. (1961) The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press.

Gergen Kenneth (2000) The Saturated Self: Dilemmas Of Identity In Contemporary Life New York: Basic Books.

Giddens, A. (1991) Modernity and Self-identity. Self and Society in the Late Modern Age Redwood City: Stanford University Press.

Giddens A. (1993) The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies, Stanford, California: Stanford University Press.

Gilmore A, Duhé A, Frost E, Leanne M R (2014) The Technology Boom: A New Era in Obesity Management. In: Journal of Diabetes Science and Technology, published online February 27, 2014.

Gimlin, D. (2007) What Is ‘Body Work’? A Review of the Literature. In: Sociology Compass 1(1): 353–370.

Goffman E (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor.

Halawa M (2012) Statystyka jako technika siebie. In: Studio eksperyment: Leksykon. Zbiór tekstów Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Halawa M (2013) Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie. In: Kultura i społeczeństwo 2013/4: 117-144.

Hughes O, Forth O, Alexander A. The Quantified-Self: Mobile Analysis to Facilitate Research and Empower Patients with Voice Problems. In: Otolaryngology -- Head and Neck Surgery. 149(25): 88.

Illouz E (2012) Why Love Hurts. Cambridge: Polity press.

Jacyno M (2007) Kultura Indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacyno M. (2011) Dekonstrukcja i plenienie się podmiotu. Nowe tryby upodmiotowienia w zwyczajnej kulturze. In: Kultura i społeczeństwo 1/2011: 3-24.

Jacyno, M. (2012) Style życia. In: Giza A., Sikorska M. (ed.) Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska, H (2009). Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kaufmann J C. Ego: socjologia jednostki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004. [Ego. Pour une socjologie de l’individu. Une autre Vision de l’homme et de la construction du sutej, 2001]

Konecki K (2012) Ciało świątynią duszy, czyli o procesie budowania tożsamości praktykującego hatha-jogę. In: Przegląd socjologii jakościowej VIII (2): 64-111.

Lash S, Urry J (1994) Economies of Signs and Space. London: SAGE.

Łaciak, B. (2006) Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji. In: Kurczewski, J., Łaciak, B., Herman, A., Dzido, D., Suflida, A. Prakyki cielesne, Warszawa: Wydawnictwo TRIO

Mauss, Marcel (1973) Techniques of the body. In: Economy and Society 2(1): 70-88.

McGee M. (2005) Self-help, Inc.: Makeover Culture in American Life. Oxford: Oxford University Press.

McKenzie, S (2013). Getting physical: the rise of fitness culture in America. Kansas: University Press of Kansas.

McLoughlin Caroline (2010) Playing with Numbers Quantification and Jouissance in the New York Marathon. In: Anthropological Theory (10): 75-80.

Rojek Ch (1985) Capitalism and the Leisure Theory London : Tavistock

Sassatelli R (2007) Consumer Culture, History, Theory and Politics. Los Angeles: SAGE.

Sassatelli R (2011) Consumers, Bodies and Selves. Framing Humanity Consumerwise. Paper presented on the conference “Being Human in a Consumer Society”, Madrid March 31 – April 2, 2011.

Shilling Ch. (2003) The Body and Social Theory, London: SAGE.

Skeggs B (2005) The Making of Class and Gender Through Visualizing Moral Subject Formation. Sociology 39(5): 965-982.

Strzyczkowski K. (2012) Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa polskiego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Synnott A (1993) The Body Social: Symbolism, Self, and Society. London: Routledge.

Szarecki A (2012) Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze korporacyjnej. In: Kultura Współczesna 3 (74): 94-107.

Szlendak T (2011) Nic? Aktywność kulturalna i czas wolny na wsi i w małych miastach. In: Bukraba-Rylska I, Burszta W Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 53-101.

Turner B S (1992) Regulating Bodies, London: Routledge.

Turner B S (1995) Medical Power and Social knowledge, London: Sage.

Turner B S (1996) The Body and Society: Explorations in Social Theory. London: SAGE.

Turner B S (2003) Social Fluids: Metaphors and Meanings of Society. In: Body & Society, March 9(1): 1-10.

Twine R (2002) Physiognomy, Phrenology and the Temporality of the Body. In: Body & Society 8(1): 67–88.

Wegenstein B, Ruck N (2011) Physiognomy, Reality Television and the Cosmetic Gaze. In: Body & Society 17 (4): 27-54.

Wieczorkiewicz A (2007) Lustro i skalpel. In: Gadżety Popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Valentine G (2003) In-corporations: food, bodies and organisations. In: Body & Society (8)2: 1-20.

Descargas

Publicado

2021-11-14

Cómo citar

Zofia Olko, D. (2021). El papel de un cuerpo sano y atractivo en la cultura del individualismo. El trabajo corporal y el estilo de vida de la "nueva clase media" / The Role of the Healthy and Atractive Body in the Culture of Individualism.Body Work and the Lifestyle of the ‘New Middle Class. Medicina Social Social Medicine, 14(3), 121–133. Recuperado a partir de https://www.socialmedicine.info/index.php/medicinasocial/article/view/1393

Número

Sección

Investigación Original